lunes, 3 de marzo de 2014

TREBALL DEL MODERNISME

TREBALL DE CIÈNCIES SOCIALS, 4t A-B EL MODERNISME I.-BÚSQUEDA I RECOPIL.LACIÓ DE INFORMACIÓ: -En pàgines web de Novelda (Casa-Museu, Museu Arqueològic) -En pàgines web diverses. -Fotografies pròpies. -Altres fonts (Betània, PARES, etc.) II.-Mirar la página web del curs (http://historiadecuartolamola.blogspot.com) Hi ha un power point que conté vuit característiques del Modernisme. S’ha d’elaborar un power point amb tres imatges de cadascuna de les característiques. És a dir, un power point de 24 pàgines més la portada i la conclusió final. S’ha de citar la font de totes les imatges. També es pot fer una presentación amb el programa prize. III.-Publicar el resultat en la página web (alumnes d’informàtica) i en el blog dels grups que vam formar en la primera avaluació. IV.-Creació d’un butlletí de notícies del Modernisme. Com es fa? -Obrir un document de Microsoft Word. -Anar a la pestanya “archivo”. -Fer click en “nuevo”. -Fer clic en “boletines”. -Triar la plantilla que més vos agrade i omplir-la (per exemple, triar “Boletín tema sencilo, 4 col. 6 pp.) -Insertar tota la información: notícies, rutes, publicacions, información sobre qué heu fet (anar a la Casa-Museu, anar a Carmencita, ruta urbana, búsqueda per internet, búsqueda en l’arxiu municipal, búsqueda en la bibliografía sobre el modernisme, consultes en Betània, entrevistes, etc.) V.-Insertar el butlletí en el blog i la página web. També s’ha d’entregar imprés. VI.-Creació d’un codi QR per a difondre la informació. Com es fa? A.-Descàrrega en un mòbil Android de l’aplicació QR DROID. B.-En internet, entrem en Chrome Web Store Google. B.1.-En la barra de búsqueda de la tenda de google, introduïm “código qr” B.2.-Dels tres aplicatius que es mostren, fem click en la pestanya “gratis” de l’aplicatiu “The QR Code Generation”. També podeu baixar-vos l’aplicatiu “QR HACKER”. B.3.-Fem click en URL. En esta casella en blanc haurem d’introduir la direcció de la pàgina web que heu creat. Exemple: http://www.modernismenovelda.com B.4.-Feu click en “guardar” i tindreu un codi QR. B.5.-Amb el mòbil, entreu en QR DROID i feu click en “escanear”, ja amb el QR imprés en un document de Word. Automàticament, entrareu en la vostra pàgina web. VII.-RESUM: -És un treball per grups. Són els mateixos que vau crear en la primera avaluació. -S’ha d’entregar: 1.-La dirección del blog. 2.-La dirección de la pàgina web. 3.-El butlletí del Modernisme (imprés) 4.-El Codi QR de la vostra pàgina web (imprés) DIA D’ENTREGA: 24 DE MARÇ DE 2014. ELS TREBALLS IMPRESOS (BUTLLETÍ I CODI QR) S’ENTREGUEN EN CLASSE. ELS DIGITALS (BLOG I PÀGINA WEB) S’ENVIEN AL CORREU ELECTRÒNIC. NOTA: ES VALORARÀ POSITIVAMENT L’ORIGINALITAT DELS TREBALLS I DE LES FONTS (FOTOGRAFIES, IMATGES, BIBLIOGRAFIA) NOTA: S’HA D’ESPECIFICAR EL TREBALL QUE FA CADASCÚ.

Power Point del Modernisme

martes, 26 de noviembre de 2013

ENTREGA DEL TREBALL FINAL

S'ha d'entregar fins al dia 9 de desembre, però si pot ser abans, millor. Es pot enviar per correu electrònic.

TREBALL FINAL DE TRIMESTRETREBALL FINAL DE TRIMESTRE: EQUIVALENT A LES FITXES Nº 11 (POWER POINT), 12 (EIX CRONOLÒGIC), 13 (BLOG) I 14 (PERIÓDIC)
En què consisteix el treball?
-Es tracta de formar un grup de 7 persones per a fer una sèrie de treballs i presentacions on estiguen inclosos els continguts que hem vist a classe en aquestos tres mesos.

El treball final es composa de:
-Creació d’un blog per part de cada grup on estiguen reflectits els treballs.
-Creació d’un periòdic  o similar. És a dir, tres fulls de din A-3 amb seccions. Es presentarà a tres columnas.
-Creació d’un power point amb els resultats mostrats de forma digital.
-Eix cronológic on estiguen les etapes i els successos més importants dels temes 1, 2 i 3.

PERIÒDIC:
Ha de contindre les següents seccions:
PORTADA, EDITORIAL (amb els objectius i els articles d’opinió), ÍNDEX.
1ª SECCIÓ: … en dies com el de hui … En aquesta secció hem d’incloure les efemérides que es relacionen amb fets històrics que hem estudiat. Les dades han d’estar incloses entre setembre i desembre.
Exemple: El 28 de novembre, però de 1730, va nàixer Georges Washington, primer president dels EUA (és un exemple)
2ª SECCIÓ: Personatges.
Farem un estudi o biografia senzilla sobre personatges que hem estudiat i que ens criden l’atenció, com Tesla, Guillotine, Robespierre, Edison, Newcomen, Watt, etc.
No es tracta de copiar i pegar la informació, sinó d’indicar: lloc de naixement i de defunció, estudis i formació, per què va passar a la historia, vigència de les seues teories o invents.

3ª SECCIÓ: Realització d’un eix cronològic on estiguen inclosos personatges, successos, invents i èpoques històriques dels temes 1 al 3.

4ª SECCIÓ: Fet històric. Ha d’incloure un fet històric rellevant, com el Motí del te, la Presa de la Bastilla, Waterloo, etc.
Aquesta secció ha d’incloure imatges, dibuixos, pintures, personatges que van participar, textos i testimonis dels presents.

5ª SECCIÓ: Aquesta secció és lliure. Es poden introduir notícies històriques o subseccions com …
SABIES QUE … els sans-culottes s’anomenaven així perquè portaven pantalons llargs, que Felip V està cap per avall en un museu de Xàtiva perquè va cremar la ciutat, etc.
JOCS. Exemples: joc de les accions i la borsa realitzats a classe, joc d’estratègia a Waterloo, descobreix qui es qui a la imatge de La Família de Felip V, adivina en quin mes vas nàixer en el calendari revolucionari, etc.
FRASES FAMOSES: En aquesta secció poden estar frases com “L’home és un lloc per a l’home”, etc. S’ha d’indicar l’autor i el context de cada frase.
GALERIA D’IMATGES.
QUADRES.
COM EREN NOVELDA I LA ROMANA EN AQUESTA ÈPOCA.
PARAULES CURIOSES.
FER UN BETLEM AMB PERSONATGES HISTÒRICS, ARA QUE S’APROPA EL NADAL.
SUCCESSOS QUE VAN PASSAR EN
1713: Tractat d’Utrecht
1813: Fi de l’Imperi Napoleònic.
1913: Pròleg de la I Guerra Mundial.
2013: …

6ª SECCIÓ: INVENTS I CURIOSITATS.
-Invent I dibuix d’una màquina de vapor, llançadera volant, spinning jenny, convertidor Bessemer, etc.

7ª SECCIÓ: NOTÍCIES D’ACTUALITAT RELACIONADES AMB EL TEMARI.
Exemples:
-S’han detingut a cinc nazis que estaven amagats i van participar en l’Holocaust.
-S’han trobat moltes obres de pintors contemporanis confiscades pels nazis als jueus.

INSTRUCCIONS:
-Els grups son de 7 persones. Una coordinarà el grup i cadascuna farà una secció. Una persona ha d’encarregar-se de fer el power point, el blog i el periòdic.
-Si algú vol fer un grup de menys persones ho pot fer, però s’ha de repartir la feina dels set.
-El treball será valorat en global i de forma individual. Per tant, cada persona ha de posar el que ha fet.
-L’estètica i el disseny seran puntuats favorablement.
-L’eix cronològic es farà en un format adecuat per a que siga inclòs en el periòdic i el power point, però també s’ha d’entregar en gran per a penjar-lo en la classe.